سامانه ثبت‌نام اطلاع‌رسانی شرکت نوو‌نوردیسک پارس

استاد گرامی،

در جهت افزایش دسترسی پزشکان، داروسازان و سیاست‌گذاران حوزه سلامت ایران به مطالب علمی-آموزشی، شرکت نوونوردیسک پارس افتخار دارد با استفاده از روشهای نوین اطلاع‌رسانی در راستای هدف تغییر دنیای دیابت و چاقی در خدمت شما باشد.

در صورت علاقه مندی به عضویت در این سرویسها فرم مقابل را تکمیل کنید.

فرم ثبت‌نام

علاقه‌مند به دریافت کدام سرویس‌ها می‌باشید؟

شرایط و ضوابط
شرکت نوو نوردیسک پارس از داده‌­های شخصی شما (شامل نام و نام خانوادگی، اطلاعات تماس و کد نظام پزشکی که در بالا اظهار شده است) محافظت خواهد کرد. شما الزامی به ارائه داده‌­های شخصی خویش ندارید. با این حال در صورتی که داده‌­های شخصی شما ارائه نشود، قادر به ارائه ویزیت علمی و اشتراک مطالب به صورت مجازی برای شما نخواهیم بود.
به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها برای اهداف ارزیابی نظارت بر اجرای قوانین؛ بنابر درخواست مراجع دولتی؛ و برای مدیریت روابط با ذینفعان داده­های شخصی شما پردازش خواهد شد. داده­های شخصی شما مادامی که این اطلاعات برای ارائه ویزیت علمی و اشتراک مطالب به صورت مجازی ضروری باشد، حفظ خواهند شد؛ مگر پردازش بیشتر اطلاعات برای اقامه، اجرا یا دفاع از دعاوی حقوقی یا به موجب قوانین حاکم یا الزامات کیفی و نظارت بر اجرای قوانین شرکت نوو نوردیسک لازم باشد.
در هر زمان امکان فسخ اشتراک (unsubscribe) برای شما وجود دارد.

شرکت نوو نوردیسک پارس

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناصری، ساختمان کیان، شماره ۲۵۵۱، طبقه ۱۴
کد پستی: ۱۹۶۸۶۴۳۱۹۱ تلفن: ۸۸۶۴۵۲۲۱ فکس: ۸۸۶۴۵۲۳۰

مرکز اطلاع‌رسانی شرکت

نوو نوردیسک پارس

۰۲۱-۸۸۲۰۶۶۷۷

۰۲۱-۸۸۵۴۲۵۱۱

سامانه ثبت‌نام اطلاع‌رسانی شرکت نوو‌نوردیسک پارس

استاد گرامی،

در جهت افزایش دسترسی پزشکان، داروسازان و سیاست‌گذاران حوزه سلامت ایران به مطالب علمی-آموزشی، شرکت نوونوردیسک پارس افتخار دارد با استفاده از روشهای نوین اطلاع‌رسانی در راستای هدف تغییر دنیای دیابت و چاقی در خدمت شما باشد.

در صورت علاقه مندی به عضویت در این سرویسها فرم مربوطه را تکمیل کنید.

علاقه‌مند به دریافت کدام سرویس‌ها می‌باشید؟

شرایط و ضوابط
شرکت نوو نوردیسک پارس از داده‌­های شخصی شما (شامل نام و نام خانوادگی، اطلاعات تماس و کد نظام پزشکی که در بالا اظهار شده است) محافظت خواهد کرد. شما الزامی به ارائه داده‌­های شخصی خویش ندارید. با این حال در صورتی که داده‌­های شخصی شما ارائه نشود، قادر به ارائه ویزیت علمی و اشتراک مطالب به صورت مجازی برای شما نخواهیم بود.
به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها برای اهداف ارزیابی نظارت بر اجرای قوانین؛ بنابر درخواست مراجع دولتی؛ و برای مدیریت روابط با ذینفعان داده­های شخصی شما پردازش خواهد شد. داده­های شخصی شما مادامی که این اطلاعات برای ارائه ویزیت علمی و اشتراک مطالب به صورت مجازی ضروری باشد، حفظ خواهند شد؛ مگر پردازش بیشتر اطلاعات برای اقامه، اجرا یا دفاع از دعاوی حقوقی یا به موجب قوانین حاکم یا الزامات کیفی و نظارت بر اجرای قوانین شرکت نوو نوردیسک لازم باشد.
در هر زمان امکان فسخ اشتراک (unsubscribe) برای شما وجود دارد.

مرکز اطلاع‌رسانی شرکت

نوو نوردیسک پارس

۰۲۱-۸۸۲۰۶۶۷۷

۰۲۱-۸۸۵۴۲۵۱۱

شرکت نوو نوردیسک پارس

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناصری، ساختمان کیان، شماره ۲۵۵۱، طبقه ۱۴
کد پستی: ۱۹۶۸۶۴۳۱۹۱ تلفن: ۸۸۶۴۵۲۲۱ فکس: ۸۸۶۴۵۲۳۰

سامانه ثبت‌نام اطلاع‌رسانی شرکت نوو‌نوردیسک پارس

استاد گرامی،

در جهت افزایش دسترسی پزشکان سراسر ایران به  مطالب علمی و با توجه به ارتقاع تکنولوژی ، شرکت نوونوردیسک پارس افتخار دارد با استفاده از روشهای نوین اطلاع رسانی از طریق، نرم افزارهای ارتباطی در راستای هدف تغییر دنیای دیابت و چاقی در خدمت شما باشد.

در صورت علاقه مندی به عضویت در این سرویسها فرم مقابل را تکمیل کنید.

استاد گرامی،

در جهت افزایش دسترسی پزشکان، داروسازان و سیاست‌گذاران حوزه سلامت ایران به مطالب علمی-آموزشی، شرکت نوونوردیسک پارس افتخار دارد با استفاده از روشهای نوین اطلاع‌رسانی در راستای هدف تغییر دنیای دیابت و چاقی در خدمت شما باشد.
در صورت علاقه مندی به عضویت در این سرویسها فرم زیر را تکمیل کنید.

شرکت نوو نوردیسک پارس

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناصری، ساختمان کیان، شماره ۲۵۵۱، طبقه ۱۴
کد پستی: ۱۹۶۸۶۴۳۱۹۱  تلفن: ۸۸۶۴۵۲۲۱  فکس: ۸۸۶۴۵۲۳۰

علاقه‌مند به دریافت کدام سرویس‌ها می‌باشید؟

شرایط و ضوابط
شرکت نوو نوردیسک پارس از داده‌­های شخصی شما (شامل نام و نام خانوادگی، اطلاعات تماس و کد نظام پزشکی که در بالا اظهار شده است) محافظت خواهد کرد. شما الزامی به ارائه داده‌­های شخصی خویش ندارید. با این حال در صورتی که داده‌­های شخصی شما ارائه نشود، قادر به ارائه ویزیت علمی و اشتراک مطالب به صورت مجازی برای شما نخواهیم بود.
به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها برای اهداف ارزیابی نظارت بر اجرای قوانین؛ بنابر درخواست مراجع دولتی؛ و برای مدیریت روابط با ذینفعان داده­های شخصی شما پردازش خواهد شد. داده­های شخصی شما مادامی که این اطلاعات برای ارائه ویزیت علمی و اشتراک مطالب به صورت مجازی ضروری باشد، حفظ خواهند شد؛ مگر پردازش بیشتر اطلاعات برای اقامه، اجرا یا دفاع از دعاوی حقوقی یا به موجب قوانین حاکم یا الزامات کیفی و نظارت بر اجرای قوانین شرکت نوو نوردیسک لازم باشد.
در هر زمان امکان فسخ اشتراک (unsubscribe) برای شما وجود دارد.

مرکز اطلاع‌رسانی شرکت

نوو نوردیسک پارس

۰۲۱-۸۸۲۰۶۶۷۷

۰۲۱-۸۸۵۴۲۵۱۱

شرکت نوو نوردیسک پارس

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان ناصری، ساختمان کیان، شماره ۲۵۵۱، طبقه ۱۴
کد پستی: ۱۹۶۸۶۴۳۱۹۱

تلفن: ۸۸۶۴۵۲۲۱

فکس: ۸۸۶۴۵۲۳۰